AKTUALNOŚCI

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Perfexim” Ltd Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt pn. „Rozwój zaplecza laboratoryjnego firmy PERFEXIM w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych pozwalających na zaoferowanie nowego systemumontażowego służącego do wykonywania instalacji wodociągowych oraz grzewczych”w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.2.


Cele i planowane efekty projektu:

- celem projektu jest wzrost potencjału innowacyjnego i konkurencyjności firmy PERFEXIM poprzez rozwój istniejącego zaplecza laboratoryjnego oraz przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania nowego, innowacyjnego systemu montażowego służącego do wykonywania instalacji wodociągowych oraz grzewczych.


Realizacja głównego celu nastąpi poprzez:

- rozwój zaplecza badawczego

- stworzenie warunków technicznych dla stworzenia nowego, innowacyjnego systemu montażowego służącego do wykonywania instalacji wodociągowych oraz grzewczych

- rozszerzenie spektrum możliwości laboratorium o prace badawczo-rozwojowe


W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca planuje osiągnąć, takie rezultaty projektu jak:

- wzrost potencjału innowacyjnego

- rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego

- wzrost przychodów z działalności innowacyjne

- wzrost liczby klientów

- rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów

- wzrost znaczenia działalności eksportowej

- wzrost zatrudnienia


Wartość projektu: 735 005,10 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 461 553,82 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Michał Fiebig tel. 509496531