Komplet rozdzielacza art. PHA-107 lub art. PHA-127 przeznaczony jest do rozdziału czynnika grzewczego w instalacji centralnego ogrzewania płaszczyznowego o temperaturze czynnika grzewczego <50˚C i ciśnieniu pracy max 6 bar.
Art. PHA-130 – zespół mieszający do ogrzewania podłogowego z pompą Grundfos i zaworem termostatycznym mieszającym trójdrożnym Barberi umożliwia uzyskanie i utrzymywanie temperatury czynnika grzewczego w układzie ogrzewania podłogowego gdzie instalacja jest mieszana (składa się z grzejników i ogrzewania płaszczyznowego) tzn. kocioł zasilający dostarcza czynnik o wysokiej temperaturze >50˚C.


Jest to prosty w montażu i obsłudze zestaw, który automatycznie dostosuje temperaturę czynnika ogrzewania podłogowego zgodnie z ustawieniem temperatury na zaworze trójdrożnym oraz zabezpieczy układ przed zbyt wysoką temperaturą.
Połączenie kompletów rozdzielaczy art. PHA-107 lub art. PHA-127 z zespołem mieszającym art. PHA-130 pozwala połączyć dwa systemy ogrzewania: niskotemperaturowy (ogrzewanie podłogowe) i wysokotemperaturowy (ogrzewanie grzejnikowe). W takim układzie komplety rozdzielaczy art. PHA-107 lub art. PHA-127 wraz z zespołem mieszającym art. PHA-130 będą pełnić funkcje rozdzielania czynnika grzewczego w układzie ogrzewania podłogowego, a do rozdzielania czynnika grzewczego po stronie grzejnikowej (wysokotemperaturowej) można użyć kompletu rozdzielacza np.: art. PHA-109 lub art. PHA-129A/1 przeznaczonych do podziału czynnika w układzie ogrzewania grzejnikowego.


Zespół mieszający art. PHA-130 instaluje się bezpośrednio przy rozdzielaczach (główne założenie – rozstaw musi być jednakowy i wynosić 210 mm). Zespół mieszający odpowiada za obniżenie parametru tylko w pewnym fragmencie instalacji wysokotemperaturowej (grzejnikowej), najczęściej jest to jedna kondygnacja. Kompaktowa budowa zespołu ma tę zaletę, że łatwo jest go zabudować w szafkach rozdzielaczy.