Program targów obfitował w prezentacje na stoiskach wiodących producentów, panele dyskusyjne, przedstawiano też nowe rozwiązania techniczne. Ponadto odbył się piknik rodzinny, najmłodsi skorzystali z miasteczka dziecięcego,
w którym animatorzy zadbali o ciekawe gry i zabawy. Hydrosolar przeprowadził szereg akcji dla Klientów i ich rodzin, co spotkało się z dużym zainteresowaniem i przysporzyło firmom wielu sukcesów.