fbpx
Menu Zamknij

Dotacje: Aktualności

„Perfexim” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Rozwój zaplecza laboratoryjnego firmy PERFEXIM w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych pozwalających na zaoferowanie nowego systemumontażowego służącego do wykonywania instalacji wodociągowych oraz grzewczych”w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.2.

Cele i planowane efekty projektu:

– celem projektu jest wzrost potencjału innowacyjnego i konkurencyjności firmy PERFEXIM poprzez rozwój istniejącego zaplecza laboratoryjnego oraz przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania nowego, innowacyjnego systemu montażowego służącego do wykonywania instalacji wodociągowych oraz grzewczych.

Realizacja głównego celu nastąpi poprzez:

– rozwój zaplecza badawczego
– stworzenie warunków technicznych dla stworzenia nowego, innowacyjnego systemu montażowego służącego do wykonywania instalacji wodociągowych oraz grzewczych
– rozszerzenie spektrum możliwości laboratorium o prace badawczo-rozwojowe

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca planuje osiągnąć, takie rezultaty projektu jak:

– wzrost potencjału innowacyjnego
– rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego
– wzrost przychodów z działalności innowacyjne
– wzrost liczby klientów
– rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów
– wzrost znaczenia działalności eksportowej
– wzrost zatrudnienia

Wartość projektu: 735 005,10 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 461 553,82 PLN
Projekt realizowany w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Michał Fiebig tel. 509496531

Slider
Slider