fbpx
Menu Zamknij
POBIERZ
Slider

Niniejszym zawiadamiamy, iż w dniu 03 października 2022 r. nastąpiło przekształcenie PPUH „Perfexim” LTD sp.z.o.o sp.k. w spółkę Perfexim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie atesty, certyfikaty są aktualne i utrzymane w mocy.

 

PRODUKT

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych /Deklaracja Właściwości Użytkowych

Atest PZH

Instrukcja obsługi

Gwarancja

Aprobata Techniczna /Certyfikat
Łączniki instalacyjne Perfexim (złączki mosiężne)      
Łączniki instalacyjne Perfekt System (złączki mosiężne)      
Śrubunki Perfexim      
Śrubunki Perfekt System      
Konsole do wodomierza serii 5000 Perfexim      
Złączki do wodomierza 5120/5120S      
Łącznik mosiężny 5122      
Kurki kulowe przelotowe PHA-007 / PHA-007A / PHA-007/R      
Kurki kulowe przelotowe PHA-008      
Kurki kulowe przelotowe PHA-010/ PHA-010A      
Rura wielowarstwowa PEX/AL/PE i złączki Perfekt system      
Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT Perfekt system      
Zawór czerpalny PHA-015/ PHA-016      
Kurki kulowe PHA-001 do PHA-004    
Kurki kulowe serii PHA-005    
Kurki kulowe z filtrem PHA-006    
Kurki kulowe serii PHA-009    
Kurki kulowe PHA-019S / PHA-019D    
Kurki kulowe PHA-011    
Kurki kulowe PHA-012    
Filtry siatkowe PHA-060      
Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym PHA-060M      
Zawory zwrotne PHA-020      
Zawory klapowe PHA-021      
Zawory odcinające podłączeniowe PHA-018      
Kurki kulowe 3003      
Kurki kulowe 3003S      
Zawór podłączeniowy kombinowany PHA-050      
Zawór podłączeniowy z głową ceramiczną PHA-051/ PHA-052      
Zawór kulowy „antykamień” PHA-055      
Kurek kulowy trójdrogowy 3026      
Łącznik instalacyjny PHA-090 (zacisk do rury wielowarstwowej) oraz nyple 748 / 748S      
Łącznik instalacyjny 215E (zacisk do rury miedzianej)      
Zasuwy mosiężne PHA-022      
Zawory proste żeliwne 3098      
Zawory czerpalne żeliwne 3099      
Rozdzielacze mosiężne 70°C PN6      
Rozdzielacze stalowe 95°C PN10      
Rozdzielacze mosiężne 95°C PN10      
Rozdzielacze stalowe 70°C PN6      
Kurki kulowe serii 1040      
Kurki kulowe ze spustem 65RU      
Kurki kulowe 428CH      
Kurki kulowe spustowe 1809      
Kurki kulowe mini 3021      
Kurki kulowe 1410      
Zawór regulacyjny 7007 MAK      
Baterie IRYS      
Baterie LILIA      
Baterie MALWA      
Baterie LAURA      
Baterie MAK        
Baterie DALIA      
Głowice G02 do zaworów zaporowych żeliwnych        
Łączniki z końcówką zaciskowy do rozdzielaczy        
Zawory zwrotne 5503 i 5503/P      
Zawory grzejnikowe Perfekt System (PHA)      
Odpowietrznik automatyczny serii 9003C / 9003C+S        
Kurki kulowe KROS      
System przewodów z tworzyw sztucznych do odporwadzania ścieków i nieczystości        
Baterie ANGELA        
Baterie CARLO        
Kurki kulowe serii 1030      
Zawory odpowietrzające ręczne 417        
Elastyczne przewody przyłączeniowe Perfekt System      
Zespół zaworów grzejnikowych grzybkowych PHA-034 / PHA-035      
Zespół zaworów grzejnikowych kulowych 7006+8021 / 7005+8021      
Odpowietrznik automatyczny PHA-041        
Termostatyczne zawory grzejnikowe PHA-028 PHA-029      
Termostyczne zawory grzejnikowe 7060 7061        
Filtry do instalacji gazowych PHA-260    
Kurki kulowe do gazu PHA-255    
Kurki kulowe PHA-002C        
Zawory antyskażeniowe 1620      
Zawory przepływowe skośne 1505      
Zawory przepływowe proste 1105      
Rura miedziana      
Separator magnetyczny PHA-061M      
Separator magnetyczny z odpowietrzeniem PHA-062M      
Separator magnetyczny z odpowietrzeniem PHA-063M      
System antyzamrożeniowy do pomp ciepła PHA-SAZ        
Przewody gazowe  Grzejniki Perfekt System      
Grzejniki Perfekt System STYLE      
Grzejniki Perfekt System HYGIENIC      
Grzejnik aluminiowy FF-500NEW      
Grzejnik SCHAFER        
Grzejnik ALATUS        
Grzejnik ALATUS STYLE        
Grzejnik ALATUS HYGIENIC        
Slider
Slider