fbpx
Menu Zamknij
POBIERZ
Slider

 

 

PRODUKT

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych /Deklaracja Właściwości Użytkowych

Atest PZH

Instrukcja obsługi

Gwarancja

Aprobata Techniczna /Certyfikat
Grzejniki Perfekt System      
Grzejniki Perfekt System STYLE      
Grzejniki Perfekt System HYGIENIC      
Grzejnik aluminiowy FF-500NEW        
Grzejnik SCHAFER        
Kurki kulowe PHA-001 do PHA-004    
Kurki kulowe serii PHA-005    
Kurki kulowe z filtrem PHA-006    
Kurki kulowe serii PHA-009    
Kurki kulowe PHA-011 / PHA-012    
Kurki kulowe PHA-019S / PHA-019D    
Łączniki instalacyjne Perfekt System (złączki mosiężne)      
Łączniki instalacyjne Perfexim (złączki mosiężne)      
Śrubunki Perfekt System      
Śrubunki Perfexim      
Zawory zwrotne PHA-020      
Zawory klapowe PHA-021      
Kurki kulowe 3003      
Zawory odcinające podłączeniowe PHA-018      
Kurki kulowe ze spustem 65RU      
Kurki kulowe serii 1040      
Kurki kulowe serii 1030      
Zawory grzejnikowe Perfekt System (PHA)      
Zawory zwrotne 5503 i 5503/P      
Zawory odpowietrzające ręczne 417        
Elastyczne przewody przyłączeniowe Perfekt System      
Zespół zaworów grzejnikowych grzybkowych PHA-034 / PHA-035      
Zespół zaworów grzejnikowych kulowych 7006+8021 / 7005+8021      
Kurki kulowe mini 3021      
Złączki do wodomierza 5120      
Łącznik instalacyjny 215E (zacisk do rury miedzianej)      
Łącznik instalacyjny PHA-090 (zacisk do rury wielowarstwowej) oraz nyple 748 / 748S      
Rozdzielacze mosiężne do ogrzewania grzejnikowego płaszczyznowego      
Rozdzielacze stalowe do ogrzewania grzejnikowego, plaszczyznowego i wody użytkowej      
Rozdzielacze stalowe do ogrzewania grzejnikowego płaszczyznowego      
Odpowietrznik automatyczny PHA-041        
Odpowietrznik automatyczny serii 9003        
Konsole do podłączenia wodomierza serii 5000      
Kurki kulowe spustowe 1809      
Termostatyczne zawory grzejnikowe PHA-028 PHA-029      
Termostyczne zawory grzejnikowe 7060 7061        
Filtry siatkowe PHA-060      
Filtry do instalacji gazowych PHA-260    
Kurki kulowe do gazu PHA-255      
Kurki kulowe KROS      
Grzejnik ALATUS        
Grzejnik ALATUS STYLE        
Grzejnik ALATUS HYGIENIC        
Slider
Slider