fbpx
Menu Zamknij
PRODUKTY
Slider
PRODUKTY
POBIERZ
POBIERZ
Slider
 ROZDZIELACZE

OPISZALETYZASTOSOWANIEPARAMETRY

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA
Rozdzielacze mosiężne i stalowe posiadają szeroki zakres zastosowań dostarczając najlepsze rozwiązania w instalacjach ogrzewania grzejnikowego płaszczyznowego i wody użytkowej.Właściwości użytkowe rozdzielaczy PERFEXIM potwierdzone badaniami w niezależnym renomowanym akredytowanym laboratorium, zapewniają łatwe i wygodne manipulowanie temperaturą w pomieszczeniach, zapobiegając ich przegrzewaniu. Z tego względu w każdej instalacji niezbędny jest wybór odpowiednich rozdzielaczy mosiężnych i stalowych.

ZALETY
• Szeroki zakres zastosowań
10 lat gwarancji
• Parametry pracy oraz zastosowanie poparte Aprobatą Techniczną
• Właściwości użytkowe produktu potwierdzone badaniami w niezależnym renomowanym akredytowanym laboratorium
• Dopuszczone do kontaktu z wodą pitną - atest Państwowego Zakładu Higieny
• Możliwość pracy w instalacjach napełnionych 50% roztworem glikolu
• Wysoka jakość

ZASTOSOWANIE
Rozdzielacze mosiężne i stalowe systemu przeznaczone są do instalacji ogrzewania grzejnikowego, płaszczyznowego i wody użytkowej. Rozdzielacze mogą być stosowane w instalacjach, w których czynnikiem roboczym jest woda lub mieszanina wody z glikolem (do 50%). Wszystkie belki rozdzielaczy posiadają gwinty przyłączeniowe z obydwu stron, umożliwia to podłączenie źródła zasilania od strony dogodnej dla instalacji. Komplety rozdzielacza składają się z dwóch belek: zasilającej i powrotnej, zamocowanych na wspornikach montażowych stalowych za pomocą uchwytów. Belki wykonane są z kształtowników z mosiądzu CW617N lub ze stali odpornej na korozję gatunku 1.4301. Rozdzielacze umożliwiają podłączenie od 2 do 12 obwodów instalacji. W zależności od typu i przeznaczenia rozdzielacza, poszczególne belki wyposażone są w łączniki, korki, odpowietrzniki (ręczne lub automatyczne), trójniki, przepływomierze, zawory spustowe, wkładki zaworów regulacyjnych i odcinających, zawory termostatyczne z głowicą i kurki kulowe, ramiona do pompy.

Rozdzielacze z naszej oferty mogą posłużyć do rozdzielenia:
• Obwodów grzewczych dla grzejników gdy źródło ciepła posiada temperaturę do 95°C, pozwalają na podłączenie jednorodnego systemu ogrzewania
• Obwodów ogrzewania płaszczyznowego z bezpośrednim doprowadzeniem czynnika ze źródła zasilania, jeśli źródło ciepła uzyskuje temperatury ≤55°C, pozwalają na podłączenie jednorodnego systemu ogrzewania
• Obwodów ogrzewania płaszczyznowego, jeśli źródło ciepła uzyskuje temperatury >50°C, pozwala przyłączyć system ogrzewania płaszczyznowego do systemu wysokotemperaturowego (połączenie systemów podłogówki do systemu z grzejnikami standardowymi)
• Rozdzielania przyłączy wody ciepłej oraz zimnej. Rozdzielacze posiadają Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny, potwierdzający iż spełniają wymagania higieniczne i mogą być stosowane w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Rozdzielacze do instalacji ogrzewania należy stosować zgodnie z projektem technicznym instalacji opracowanym zgodnie z wymaganiami norm PN-EN12828+A1:2014.Rozdzielacze posiadają odpowiednią dokumentację, która umożliwia wprowadzanie do obrotu tych produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumenty, o których mowa to Aprobata Techniczna (odpowiednikiem wydanej Aprobaty Technicznej jest od 10.01.2017 Krajowa Ocena Techniczna) i odpowiednie badania:
• przeprowadzone przez Laboratorium Elementów Budowlanych ITB, filia Poznań
• na podstawie, których wydana została Aprobata Techniczna przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy

Powyższe dokumenty potwierdzają, że rozdzielacze mogą być stosowane w instalacjach zgodnie z polskim prawem.

MAKSYMALNE PARAMETRY PRACY
Parametry rozdzielaczy bez przepływomierzy są następujące:
• maksymalna temperatura robocza: +95°C
• maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa (10 bar)

Parametry rozdzielaczy z przepływomierzami są następujące:
• maksymalna temperatura robocza: +70°C
• maksymalne ciśnienie robocze: 0,6 MPa (6 bar)

ROZDZIELACZE   LISTA PRODUKTÓW
Slider
Slider