fbpx
Menu Zamknij
PRODUKTY
PRODUKTY
PlayPause
Slider
PojęciaR290SterownikAutomatykaSystem antyzamrożeniowySeparator magnetycznyCertyfikatyKlasa energetycznaWykresy wydajnościKoperty pracySpecyfikacja PCPobierzStrefa instalatoraJak nie zginąć w gąszczu ofert i wybrac najlepsze urządzenie? Warto znać kilka pojęć!

COP (Coefficient of Performance) - to współczynnik, który jest miarą efektywności energetycznej pomp ciepła. Określa on stosunek dostarczonej energii cieplnej do zużytej energii elektrycznej lub innego nośnika energii. Im wyższy współczynnik COP, tym bardziej efektywna jest pompa ciepła. Oznacza to, że dla każdej 1 kW dostarczonej energii elektrycznej przez pompę ciepła, uzyskujemy 5,66 kW jednostek energii cieplnej, jeśli COP=5,66. Na przykład: jeśli pompa ciepła ma COP równy 5, oznacza to, że dla każdej jednostki energii elektrycznej zużytej przez pompę ciepła, uzyskujemy 5 jednostek energii cieplnej.
cop
Współczynnik COP pomp ciepła może się różnić w zależności od warunków pracy, takich jak temperatura zewnętrzna, temperatura źródła ciepła i temperatura docelowa, do której chcemy podnieść temperaturę. Dlatego warto sprawdzić dane techniczne konkretnej pompy ciepła, aby poznać jej wydajność w różnych warunkach.

scop
SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) - jest miarą efektywności sezonowej pomp ciepła. Odpowiada za określenie całkowitej efektywności energetycznej pomp przez cały sezon grzewczy, uwzględniając zmienne warunki zewnętrzne. SCOP uwzględnia nie tylko wydajność pomp ciepła w określonych warunkach laboratoryjnych, ale także ich wydajność w różnych warunkach pogodowych, które występują przez cały sezon grzewczy. Obejmuje to temperatury zewnętrzne w różnych punktach czasowych oraz zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła.Wartość SCOP jest wyrażana jako stosunek całkowitej dostarczonej energii cieplnej przez sezon grzewczy do całkowitej energii elektrycznej zużytej przez pompę ciepła w tym samym okresie. Warto zaznaczyć, że współczynnik SCOP zależy od wielu czynników, takich jak warunki pogodowe, izolacja budynku, temperatury źródeł ciepła i ustawienia pompy. Dlatego warto sprawdzić deklarowany SCOP dla konkretnej pompy ciepła, aby ocenić jej wydajność w rzeczywistych warunkach użytkowania

Im wyższy współczynnik SCOP, tym bardziej efektywna jest pompa ciepła w wykorzystywaniu dostępnej energii elektrycznej do produkcji energii cieplnej przez cały sezon grzewczy.

EER (Energy Efficiency Ratio) - jest miarą efektywności energetycznej pomp ciepła w trybie chłodzenia. Wykorzystywana jest głównie do oceny wydajności pomp ciepła działających w trybie kdivmatyzacji, gdy ciepło jest usuwane z pomieszczenia. EER określa stosunek dostarczonej mocy chłodzącej do zużytej mocy elektrycznej przez pompę ciepła w trybie chłodzenia. Oznacza to, że im wyższa wartość EER, tym bardziej efektywna jest pompa w przekształcaniu energii elektrycznej na chłodzenie. Wartości EER są wyrażane w BTU (British Thermal Units) na wat (W) lub kilowat (kW). Często na etykietach i specyfikacjach pomp ciepła podawane są zarówno wartość EER, jak i wartość COP, aby pokazać wydajność urządzenia zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania.

EVI (Enhanced Vapor Injection) - System EVI (Enhanced Vapor Injection) to zaawansowana technologia stosowana w niektórych pompach ciepła, która ma na celu poprawę wydajności i osiągów w niskich temperaturach. EVI został opracowany jako odpowiedź na potrzebę efektywnego ogrzewania w warunkach niskich temperatur.W pompach ciepła z systemem EVI zastosowano dodatkowy obieg sprężarki, który pozwala na wstrzyknięcie nadmiaru sprężonej pary czynnika chłodniczego do cydivndra sprężarki w niskich temperaturach. Proces ten pozwala na zwiększenie temperatury sprężonego czynnika chłodniczego, co z kolei zwiększa różnicę temperatur między źródłem ciepła, a medium docelowym.Dzięki temu dodatkowemu obiegowi i zwiększonej różnicy temperatur, pompy ciepła EVI są w stanie efektywnie dostarczać większą ilość energii cieplnej nawet w trudnych warunkach niskich temperatur. Przez to są one szczególnie efektywne w regionach o zimnym kdivmacie. Pompy ciepła EVI są stosowane głównie w zastosowaniach grzewczych, gdzie mogą osiągać wyższe efektywności w niskich temperaturach, co przekłada się na większe oszczędności energetyczne. Jednak warto zauważyć, że pompy ciepła EVI mogą być bardziej skompdivkowane i droższe w porównaniu do standardowych pomp ciepła.
 Ekologiczne: R290 (propan) jest czynnikiem chłodniczym o niskim potencjale wpływu na warstwę ozonową i niskim potencjale globalnego ocieplenia. Jest to ekologiczna alternatywa dla niektórych tradycyjnych czynników chłodniczych, takich jak freony.


NAJBARDZIEJ UNIWERSALNY CZYNNIK GRZEWCZY:
Czynnik R290 czyli propan (C3H8) cechuje się niskim potencjałem wpływu na globalne ocieplenie – GWP=3. Urządzenia na ten czynnik nie podlegają ustawie F-gazowej: nie dotyczy ich obowiązek kontroli szczelności, nie będą też miały na nie wpływu przyszłe obostrzenia wynikające z tej ustawy. Według dyrektywy unijnej nr517/1014/UE standardem staną się właśnie pompy ciepła na propan R290.
czynniki

R-12 był jednym z pierwszych powszechnie stosowanych czynników chłodniczych, a jednocześnie pierwszym chłodniczym CFC. Był używany w latach 30. i 40. XX wieku, ale został wycofany ze względu na swoje szkodliwe działanie na warstwę ozonową.
R-22 znany również jako freon-22 był kolejnym powszechnie stosowanym czynnikiem chłodniczym. Stanowił bardziej przyjazną dla warstwy ozonowej alternatywę w porównaniu do CFC. Stosowany był w latach 40-90. XX wieku.
W miarę rosnącej świadomości problemu niszczenia warstwy ozonowej zaczęto stosować czynniki o mniejszym wpływie na środowisko. R-134a to przykład czynnika HFC, który został wprowadzony jako alternatywa dla R-12 i R-22. Jest to fluorowęglowodór. W latach późniejszych, w celu uniknięcia zarówno wpływu na warstwę ozonową, jak i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, rozpoczęto stosowanie czynników chłodniczych o niższym potencjale globalnego ocieplenia (GWP). R-410A jest przykładem takiego czynnika.
R-32 to czynnik chłodniczy z rodziny hydrofluorowęglowodorów (HFCs). Jego pełne nazewnictwo to difluorometan (R-32), a jest on również znany jako HFC-32. R-32 jest często stosowany jako składnik mieszanin chłodniczych, zwłaszcza w połączeniu z innymi czynnikami chłodniczymi, takimi jak R-125, w celu utworzenia mieszanin o określonych właściwościach termodynamicznych.


Znikomy wpływ na efekt cieplarniany (GWP = zaledwie 3) I zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP = 0)


forest
GWP (czyli Global Warming Potential) to miara używana do oceny wpływu substancji na zmiany klimatu. Jest to wskaźnik stosowany głównie w kontekście emisji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) czy podtlenek azotu (N2O). GWP porównuje zdolność absorpcji promieniowania cieplnego przez dany gaz w porównaniu do dwutlenku węgla, który jest uważany za „gaz wzorzec” o GWP równym 1. Im wyższa wartość GWP, tym większy potencjał danego gazu do przyczyniania się do efektu cieplarnianego i zmiany klimatu.

ODP (Ozone Depletion Potential) to współczynnik stosowany do oceny potencjału substancji chemicznych do niszczenia warstwy ozonowej w atmosferze. Warstwa ozonowa pełni ważną funkcję w filtracji szkodliwych promieni UV-B pochodzących ze słońca. Substancje, takie jak chlorofluorowęglowodory (CFC), halony i bromek metylu, emitowane do atmosfery, mogą niszczyć cząsteczki ozonu.Współczynnik ODP porównuje zdolność danego związku do niszczenia ozonu w porównaniu do zdolności do niszczenia ozonu przez chlorek metylu (CH3Cl), który jest uważany za substancję wzorcową o ODP równym 1. Im wyższa wartość ODP, tym większy potencjał substancji do niszczenia warstwy ozonowej. Jednakże, dzięki międzynarodowym porozumieniom, takim jak Protokół Montrealski, wiele substancji o wysokim ODP zostało wycofanych z użycia i zastąpionych mniej szkodliwymi substytutami.
 

Pompy PHA-50 Perfekt System HEAT posiadają następujące certyfikaty:
  KEYMARK Certyfikat KEYMARK dla pomp ciepła jest dobrowolnym oznaczeniem jakości, które jest przyznawane przez niezależne ciała certyfikacyjne w Europie. Jest to powszechnie uznawany certyfikat, który potwierdza zgodność pomp ciepła z określonymi normami i wymaganiami dotyczącymi efektywności energetycznej i jakości.
  Wiarygodność i zaufanie: Certyfikat KEYMARK jest uznawany w całej Europie i jest symbolem wysokiej jakości i zgodności z normami. Dlatego pompy ciepła posiadające ten certyfikat są postrzegane jako wiarygodne i godne zaufania przez konsumentów i branżę. Przejrzystość i porównywalność:
  Certyfikat KEYMARK umożliwia porównywanie wydajności i parametrów różnych pomp ciepła, co ułatwia konsumentom dokonywanie informowanych wyborów. Standardowe metody testowania i oceny zapewniają transparentność i jednolitość w ocenie różnych modeli pomp ciepła.
  KEYMARK
  TUV
  TÜV Certyfikat TUV dla pomp ciepła jest potwierdzeniem, że dany produkt spełnia określone standardy bezpieczeństwa, jakości i wydajności. Organizacje TUV przeprowadzają testy i oceny pomp ciepła, aby upewnić się, że spełniają one wymagania techniczne oraz ewentualne regulacje branżowe lub przepisy dotyczące efektywności energetycznej.
  Otrzymanie certyfikatu TUV dla pompy ciepła może świadczyć o jej wysokiej jakości, bezpieczeństwie użytkowania i zgodności z obowiązującymi standardami branżowymi. Certyfikacja TUV może obejmować różne aspekty, takie jak elektryczne i mechaniczne bezpieczeństwo, efektywność energetyczną, wydajność w różnych warunkach, odporność na warunki atmosferyczne itp. Posiadanie certyfikatu TUV dla pompy ciepła może być ważnym czynnikiem dla konsumentów, którzy szukają niezawodnych i sprawdzonych urządzeń do ogrzewania i chłodzenia. Certyfikat ten może również być wymagany w niektórych regionach lub krajach jako dowód spełnienia określonych standardów przed wprowadzeniem produktu na rynek.
  CE Jest to oznaczenie, które potwierdza, że dana pompa ciepła spełnia wymagania zharmonizowanych norm technicznych Unii Europejskiej i może być legalnie wprowadzana do obrotu na terenie państw członkowskich UE. Umieszczenie znaku CE na pompie ciepła oznacza, że produkt ten został poddany ocenie zgodności wobec odpowiednich europejskich norm technicznych dotyczących efektywności energetycznej, bezpieczeństwa użytkowania oraz innych istotnych aspektów. Oznaczenie to jest wyrazem deklaracji producenta, że jego produkt spełnia te normy.
  CE

  Otrzymanie certyfikatu KEYMARK dla pompy ciepła wymaga przeprowadzenia odpowiednich testów i ocen zgodności z określonymi normami technicznymi, takimi jak normy europejskie EN. Certyfikat potwierdza, że pompa ciepła spełnia określone parametry wydajności, jakości i bezpieczeństwa.
   

Klasa energetyczna
Oznaczenia te pomagają konsumentom i przedsiębiorstwom wybierać pompy ciepła, które są bardziej efektywne pod względem zużycia energii i bardziej przyjazne dla środowiska. W Europie system etykiet energetycznych dla pomp ciepła jest oparty na UE Dyrektywie 813/2013 oraz standardach EN 14825 i EN 16147. Klasy energetyczne są oznaczane literami od A+++ (najwyższa wydajność energetyczna) do D (najniższa wydajność energetyczna). Poniżej znajduje się ogólny opis klas energetycznych pomp ciepła
A+++ i A++: To najwyższe klasy energetyczne, które oznaczają bardzo wysoką wydajność energetyczną. Pompy ciepła oznaczone jako A+++ lub A++ są bardzo efektywne w wykorzystywaniu energii i mają niskie koszty eksploatacyjne
Pompy ciepła PHA-50 na R290 są wszechstronne i mogą być stosowane zarówno w domach, jak i w budynkach komercyjnych. Mogą być używane zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia, a także do produkcji ciepłej wody użytkowej.
klasy
 

Parametry eksploatacyjne dla pompy PHA-50 w wersji 6kW 1 faza
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4
Parametry eksploatacyjne dla pompy PHA-50 w wersji 12kW 1 i 3 fazy
Image 5 Image 6 Image 7 Image 8
Parametry eksploatacyjne dla pompy PHA-50 w wersji 18kW 1 i 3 fazy
Image 9 Image 10 Image 11 Image 12

Koperty pracy
Koperty pracy odnoszą się do zakresu temperatur, w którym pompa ciepła może efektywnie działać. Pompy ciepła Perfekt System HEAT pracują w bardzo szerokim zakresie pracy, co pozwala na zmniejszenie uzycia lub całkowite wyeliminowanie grzałki elektrycznej.
Image 1 Image 2 Image 3
 

Model6kW 1 faza R29012kW 1 faza R29012kW 3 fazy R29018kW 1 faza R29018kW 3 fazy R290
INDEX50-006-0816-00150-012-1455-00150-012-1455-00350-018-1945-00150-018-1945-003
ZasilanieV/Ph/ Hz220~240/1/50220~240/1/50380~415/3/50220~240/1/50380~415/3/50
Nominalne ogrzewanie
(A7/6℃,W30/35℃)
Moc grzewczakW2.92~9.14.3~15.24.3~15.27.24~21.97.24~21.9
Moc zasilaniakW0.61~2.110.87~3.730.87~3.731.5~5.881.5~5.88
Prąd wejściowyA2.8~9.254.02~16.381.78~6.046.86~30.252.82~9.16
COPW/W4.31-5.664.07-5.574.07-5.573.82-5.593.82-5.59
Nominalne ogrzewanie
(A7/6℃,W47/55℃)
Moc grzewczakW2.99~8.164.25~14.554.25~14.556.36~19.456.36~19.45
Moc zasilaniakW1.03~2.921.45~4.281.45~4.282.15~6.852.15~6.85
Prąd wejściowyA4.57~12.796.71~18.82.84~6.789.84~30.123.71~10.6
COPW/W2.97-3.462.83-3.452.83-3.452.84-3.572.84-3.57
Nominalne chłodzenie
(A35/24℃,W12/7℃)
Moc chłodniczakW1.38~5.73.65~11.043.65~11.044.55~17.24.55~17.2
Moc zasilaniakW0.67~2.441.12~3.971.12~3.971.85~7.311.85~7.31
Prąd wejściowyA3.06~10.275.18~17.441.97~6.38.47~32.12.99~11.26
EER2,852,852,852,62,6
Poziom ERP (Temperatura wody na wyjściu wynosząca 35℃)/A+++A+++A+++A+++A+++
Poziom ERP (Temperatura wody na wyjściu wynosząca 55℃)A++A++A++A++A++
SCOP(55℃)3,853,843,843,843,85
Moc znamionowa / Maksymalna moc wejściowakW3,55,45,857,510,5
Prąd znamionowy / Maksymalny prąd wejściowyA1525103517
Chłodziwo / Waga (kg)/R290/0.55R290/0.9R290/0.9R290/1.4R290/1.4
Nominalny przepływ wodym³/h11,81,833
Ilość wentylatorów/11122
Typ silnika wentylatora/DC inverterDC inverterDC inverterDC inverterDC inverter
Sprężaka/DC inverterDC inverterDC inverterDC inverterDC inverter
Pompa obiegowa/Typ falownika /WbudowanyTyp falownika /WbudowanyTyp falownika /WbudowanyTyp falownika /WbudowanyTyp falownika /Wbudowany
Stopień ochrony IP/IPX4IPX4IPX4IPX4IPX4
Ciśnienie akustyczne na odległości 2 mdB(A)3536383839
Maksymalna temperatura wody na wyjściu°C7575757575
Połączenia instalacji wodnej/DN 25 (1")DN 25 (1")DN 25 (1")DN 32 (1-1/4")DN 32 (1-1/4")
Maksymalny spadek ciśnienia wodykPa2025253535
Zakres temperatury pracy (tryb ogrzewania)°C-25-25-25-25-25
Zakres temperatury pracy (tryb chłodzenia)°C16~4516~4516~4516~4516~45
Wymiary po rozpakowaniu (D×S×W)mm1187×418×8051287×448×9041287×448×9041187×488×14561187×488×1456
Wymiary spakowane (D×S×W)mm1218×470×9501320×500×10501320×500×10501218×540×16001218×540×1600
Waga bez opakowaniakg110134134195195
Waga w opakowaniukg123146146208208
ModelBLN-050TC3
INDEX50-050-1756-003
ZasilanieV/Ph/Hz380~415/3/50
Nominalne ogrzewanie
(Maks) A7/6℃,W30/35℃)
Wydajność grzewczakW17.56~50
Moc wejściowakW2.61~12.88
Prąd wejściowyA5.46~18.8
COP4.24~5.57
Nominalne ogrzewanie (Maks)
(A7/6℃,W47/55℃)
Wydajność grzewczakW17.95~49
Moc wejściowakW3.48~17.2
Prąd wejściowyA7.78~26.8
COP2.99~3.45
Nominalne Chłodzenie
(Maks) (A35/24℃,W12/7℃)
Wydajność chłodniczakw10~32
Moc wejściowakW3.84~13.3
Prąd wejściowyA6.42~20.56
ERP Poziom Temperatura wody na wylocie 35 ℃/A++
Zanmionowa moc wejsciowakW19,84
Znamionowy prąd wejściowyA30,30
Czynnik chłodniczy/R290
Znamionowy przepływ wodym3/h8,60
Ilość wentylatorów/1
Typ silnika wentylatora/DC inverter
Sprężarka/DC inverter
IP Clasa/IPX4
Poziom hałasudB(A)60
Maksymalna temperatura wody na wylocie°C75
Połączenia rurociągów wodnych/DN 40 (G 1-1/2”)
Spadek ciśnienia wody (maks.)kpa65
Zakres temperatur roboczych (tryb ogrzewania)°C-25~45
Zakres temperatur roboczych (tryb chłodzeniaa)°C16~45
Rozpakowane wymiary (dł. x głęb. x wys.)mm1155*990*1880
Wymiary po spakowaniu (dł. x głęb. x wys.)mm1238×1058×2033
Waga nettokg500
Waga bruttokg540
 

 

Zabezpieczona zawartość
 

Wprowadź hasło, aby odblokować zawartość

Otwórz formularz hasła
 Efektywna i cicha = PERFEKCYJNA
Nowoczesne pompy ciepła PHA-50 Perfekt System HEAT

Central Image


R290 - najbardziej ekologiczny czynnik: GWP 3, ODP 0
R290 - temperatura na zasilaniu instalacji grzewczej od 20°C do 75°C
R290 - temperatura na zasilaniu instalacji chłodniczej od 10°C do 25°C
Zakres pracy w temperaturach -25°C do 45°C Sterownik PHA-R900:
-możliwość sterowania do czterech obiegów grzewczych,
-obsługa cyrkulacji,
-komunikacja przez internet
Zakres pomp ciepła PHA-50 od 6-50kW z możliwością pracy w kaskadzie
Współczynnik COP minimum 5,00
Poziom głośności 1m od pompy ciepła 42dB(A)
Obudowa antykorozyjna, wymiennik w technologii Perfekt-FIN
Czarny elegancki design
5 LAT GWARANCJI


ROZMRAŻANIE/ DEFROST WYMIENNIKA.
3-minutowa inteligentna technologia rozmrażania: precyzja, szybkość i wysoka wydajność. Pompa ciepła wykorzystuje samodzielnie opracowaną, opatentowaną, inteligentną technologię odszraniania. Jeśli warstwa szronu jest większa niż 85%, pompa ciepła automatycznie przełączy się w tryb odszraniania.
Dzięki czemu uzyskuje bardzo wysoką wydajność pracy.


Wytłumienie obudowy pompy ciepła ze specjalistycznych materiałów wyciszających powoduje bardzo niski poziom hałasu nawet 35 dB*
(2 m od pompy ciepła)
czynniki

Niskie koszty eksploatacji: Dzięki wysokiej efektywności energetycznej pompy ciepła na R290 mogą przyczynić
się do zmniejszenia kosztów energii potrzebnej do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń. Oznacza to niższe rachunki
za energię elektryczną.


Pompa ciepła jest urządzeniem bardziej wszechstronnym niż wynika to z nazwy. Choć jej podstawowym zadaniem jest pozyskiwanie ciepła z otoczenia, może także odwrócić proces i kiedy trzeba, schłodzić powietrze w pomieszczeniach oddając nadmiar ciepła na zewnątrz. Czynnik R290, czyli propan, posiada szereg zalet
w zastosowaniach w pompach ciepła. Nowoczesna, monoblokowa powietrzna pompa ciepła sprawdzi się zarówno w nowych jak i starszych, modernizowanych budynkach. Może pracować w szerokim zakresie temperatury zewnetrznej od -25°C do 45°C, co przekłada się na realny zakres ogrzewania pomiędzy 20°C a 75°C temperatury zasilania instalacji grzewczej. Oznacza to, że w prawidłowo zbudowanej instalacji, dodatkowe źródła ciepła (np. grzałka) będą włączały się niezwykle rzadko.czynniki


Na każde wytworzone 5kW potrzebuje zaledwie 1kW dostarczonej energii. Przy temperaturze zewnętrznej rzędu -10°C można uzyskać do 70°C na zasilaniu instalacji grzewczej.

 
Slider
Slider